Definicions Català

  • Edifici destinat a habitatge d'una família, generalment situat fora de la ciutat, amb més d'una planta i rodejat de jardí. sin:  torre