Definicions Català

  • Determinant que normalment va entre l'article i el nom i que indica una cosa que pertany o té relació amb un grup de persones entre les quals no es troba la persona que parla però sí la que escolta; també pot anar darrere el nom: el vostre ordinador; la vostra amabilitat; els vostres cavalls; les vostres germanes; podríem dinar a casa vostra.
  • Pronom de segona persona del plural que indica pertinença o relació; s'usa normalment darrere de l'article, però també pot anar darrere d'una preposició o d'un verb: si s'espatlla el meu ordinador faré servir el vostre; hi entrarem darrere vostre; aquestes galetes són comprades vostres.