Definicions Català

  • Pronom de segona persona que s'usa per fer referència a la persona o les persones que escolten quan se'ls vol mostrar respecte perquè no són conegudes, són grans, són més importants o s'hi vol tenir un tracte distant: vostès són els avis de la Joana, veritat?; no sé qui és vostè, però li demano que no em molesti.