Definicions Català

  • Part del carrer situada a banda i banda de la calçada, lleugerament més aixecada que aquesta i pavimentada, destinada al pas dels vianants. sin:  voravia