Definicions Català

  • Desig o intenció que té una persona: sempre vol que es faci tot segons la seva voluntat últimes (o darreres) voluntats Desig que expressa una persona abans de morir sobre el que vol que es faci després de la seva mort.
  • Capacitat d'una persona per decidir amb llibertat i per optar per un tipus de conducta determinat: l'ésser humà es diferencia dels animals perquè té voluntat.
  • Capacitat d'esforçar-se al màxim per fer una cosa.