Definicions Català

  • Espai que ocupa un cos.
  • Llibre, o part de les que forma un llibre molt extens, que està enquadernada per separat i amb paginació pròpia: aquesta col·lecció té cinquanta volums.
  • Intensitat del so: abaixa una mica el volum de la ràdio, per favor.
  • Quantitat global o importància d'un fet, d'un negoci o d'un assumpte: el volum de vendes ha disminuït.
  • Espai o mesures expressades en tres dimensions: la unitat de volum és el metre cúbic; quin volum té aquest dipòsit?