Definicions Català

  • Fissura en l'escorça terrestre, generalment en el cim d'una muntanya, per on surten o han sortit materials fosos i roents, gasos i cendres procedents de l'interior de la Terra.
  • Persona o lloc en què es produeixen passions intenses, agitades o ardents:és un volcà d'activitat.