Definicions Català

  • Volador: un ovni és un objecte volant desconegut.
  • Peça en forma de roda que tenen els cotxes i altres vehicles davant de qui condueix i que serveix per dirigir-los: gira el volant a la dreta.
  • Roda d'una màquina per regular el moviment d'un mecanisme i per transmetre aquest moviment a tota la màquina.
  • Banda de tela amb què s'adorna una peça de roba que s'hi cus de manera que penja plegada o arrugada. sin:  farbalà
  • Full de paper que es fa servir com a forma de comunicació dins d'una institució o d'un organisme, per ordenar o demanar una cosa o per fer constar determinada informació de manera precisa: el metge m'ha fet un volant perquè em facin una anàlisi.
  • Semiesfera de suro o de fusta coronada de plomes o d'un plàstic que les imita, que serveix per jugar al bàdminton.
  • Esport en què, en pistes dividides en dues parts per una xarxa, els jugadors s'han de passar, amb una raqueta semblant a la de tennis, una semiesfera de suro o de fusta coronada de plomes o d'un plàstic que les imita. sin:  bàdminton