Definicions Català

  • Facultat de percebre amb els ulls els colors, la llum, la forma i el relleu de les coses.
  • Sentit o òrgan de la visió.
  • Mirada que es dirigeix cap a una persona o una cosa o fixació de la mirada en un punt: no li va treure la vista de sobre en tota la nit.
  • Aparença o aspecte d'una cosa en ser vista.
  • Conjunt de les coses que es poden veure des d'un lloc, especialment paisatges o extensió de terrenys: des del cim es veuen unes vistes impressionants.
  • Fotografia, dibuix o pintura d'un lloc.
  • Facultat de veure amb el pensament.
  • Habilitat per aconseguir el que es vol i per fer el que convé, derivada d'una percepció clara i precisa d'una situació: confia-hi, té bona vista per als negocis.
  • dret Actes d'un judici celebrats davant del tribunal, en presència de l'acusat, en què s'escolta la defensa i l'acusació.