Definicions Català

  • Percepció a través del sentit de la vista.
  • Capacitat de veure-hi: en l'accident va perdre la visió d'un ull.
  • Manera de veure les coses i d'interpretar-les: tu i jo tenim visions del món molt similars.
  • Aparició d'una cosa que no és real sinó producte de la imaginació: quan va tenir aquella febrada tenia visions.