Definicions Català

  • Venir.
  • Anar, desplaçar-se o arribar al lloc on és qui parla: vine aquí; el paleta encara no ha vingut.
  • Ocórrer o produir-se un fet: va venir un problema rere un altre.
  • Procedir d'un lloc: aquesta xocolata ve de Suïssa.
  • Tenir el seu origen una persona o una cosa: ve d'una família molt pobra.
  • Sorgir o aparèixer, especialment un desig, un sentiment o un fenomen fisiològic: em van venir unes ganes de menjar gelat!; si treballo massa em ve mal de cap.
  • Adaptar-se una peça de vestir d'una manera determinada: necessito una talla més petita perquè aquesta em ve gran.
  • Ser convenient o adequada una cosa: quedem demà perquè aquesta tarda no em ve bé.
  • Seguir, en una sèrie, una cosa a una altra: després del dia ve la nit.