Definicions Català

  • Atenció que es presta a una persona o cosa observant-la i controlant-la i evitant, així, algun dany o perill: té un gos entrenat per a la vigilància.
  • Conjunt de persones o mitjans preparats per vigilar.