Definicions Català

  • Dia immediatament anterior a un altre que és festiu. sin:  vetlla
  • Mancança de son o acció d'estar despert durant la nit, generalment a causa de l'insomni.