Definicions Català

  • Estar sense dormir el temps normalment destinat al son: va vetllar tota la nit perquè estava molt preocupat.
  • Acompanyar un mort durant la nit.
  • Cuidar un malalt durant la nit o fer-li companyia.