Definicions Català

  • Situació o estat de qui està despert durant les hores destinades a dormir.
  • Conjunt de les hores de vespre en què es fa alguna cosa: van passar la vetlla parlant de les vacances. sin:  vetllada
  • Dia immediatament anterior a un altre que és festiu: sempre ens reunim la vetlla de Nadal. sin:  vigília