Definicions Català

  • Cobrir el cos d'una persona amb roba: has vestit el nen?; Vestim-nos de pressa.
  • Cobrir o resguardar una cosa amb una altra per adornar-la o protegir-la: va vestir les parets amb tapissos; els prats es vesteixen de flors.
  • Fer vestits: sempre ens ha vestit la mateixa modista; es vesteixen a la casa d'un famós sastre.
  • Proporcionar vestit: els meus pares m'han alimentat i m'han vestit fins que he acabat els estudis.
  • Portar posat un vestit: la model vestia una elegant faldilla negra i una brusa blava.
  • Anar vestit d'una manera determinada: li agrada vestir de negre.
  • Resultar adequada una roba: em posaré aquesta jaqueta negra perquè vesteix molt.