Definicions Català

  • Vestit. sin:  indumentària Normalment es fa servir irònicament.