Definicions Català

  • [relat, afirmació] Que és conforme a la veritat. sin:  verdader,  verídic,  veritable
  • [sentiment] Que és real. sin:  autèntic,  verdader,  veritable