Definicions Català

  • Que té l'aparença de ser veritat o real. sin:  creïble,  probable