Definicions Català

  • [relat, afirmació] Que és conforme a la veritat: una història veritable. sin:  verdader,  verídic,  vertader
  • [sentiment] Que és real: tinc veritable pànic a anar en moto. sin:  autèntic,  verdader,  vertader