Definicions Català

  • Que és conforme a la veritat. sin:  verídic,  veritable,  vertader
  • [sentiment] Que és real: això sí que és un amor verdader. sin:  autèntic,  veritable,  vertader