Definicions Català

  • De la paraula o que hi té relació: expressió verbal.
  • [acord] Que es fa de paraula i no per escrit. sin:  oral
  • gramàtica Del verb o que hi té relació.