Definicions Català

  • [loc, temps] On sovint fa vent o durant el qual fa vent: és una vall molt ventosa; va ser una setmana ventosa.