Definicions Català

  • Persona que es dedica professionalment a vendre mercaderies. sin:  mercader