Definicions Català

  • De les plantes o que té relació amb aquests éssers orgànics: aquest producte cosmètic conté substàncies vegetals.
  • Ésser orgànic que viu i creix fixat a terra i que s'alimenta de sals minerals i de diòxid de carboni dissolt en l'aire, l'aigua i el sòl, que absorbeix per les arrels o per orificis en les fulles: els vegetals fan la fotosíntesi.