Definicions Català

  • Que està a prop: el Maresme i el Barcelonès són comarques veïnes.
  • Persona que viu en el mateix edifici, barri, poble o ciutat que altres persones: ens fem molt amb els veïns del tercer.
  • Persona que té el domicili en un determinat barri, poble o ciutat: sóc veí de Sants.