Definicions Català

  • Determinar el preu d'una cosa: han valorat el cotxe en pocs diners. sin:  avaluar,  taxar
  • Reconèixer o estimar el valor, el mèrit o les qualitats d'una persona o d'una cosa: va saber valorar el seu esforç. sin:  apreciar
  • Tenir en compte una cosa per determinar-ne la importància: valoraré la teva proposta i demà et donaré una resposta.