Definicions Català

  • De València o del País Valencià o que té relació amb aquesta ciutat, amb la província o amb el país, amb els seus habitants o amb la seva llengua: la paella valenciana.
  • Persona que és de València o del País Valencià o que hi viu.
  • Varietat lingüística occidental del català que es parla al País Valencià.