Mõisted Katalaani

  • Part més elevada d'una cosa.
  • matemàtiques Punt on coincideixen els dos costats d'un angle o d'un polígon: els vèrtex d'un triangle són tres.
  • matemàtiques Punt on coincideixen tres o més arestes d'un poliedre.
  • matemàtiques Punt d'una corba on aquesta es troba amb el seu eix.
  • matemàtiques Punt més allunyat de la base d'una piràmide o d'un con.