Definicions Català

  • Fer servir o fer funcionar una cosa amb una finalitat determinada: has d'utilitzar aquest ganivet per al peix i aquest per a la carn. sin:  aplicar,  emprar,  usar