Txhais cov ntsiab lus Catalan

  • Capacitat que té una cosa de servir o de ser aprofitada amb un objectiu determinat: ens han fet un regal molt bonic però que no té cap utilitat. sin:  profit
  • Servei o benefici que proporciona algú o alguna cosa: la utilitat del rentaplats en una casa és indiscutible.
  • informàtica Mòdul d'un programa o subprograma que facilita el maneig d'un ordinador i permet de desenvolupar còmodament i ràpidament processos informàtics.