Definicions Català

  • [persona] Que anteposa la utilitat a totes les altres coses: hem aplicat un criteri utilitari, més que estètic. sin:  funcional,  pràctic
  • Automòbil de disseny simple, de poca cilindrada i de baix cost.