Definicions Català

  • Objecte que serveix per fer una feina o un servei determinat: un armari per als utensilis de cuina. sin:  eina,  estri,  instrument