Definicions Català

  • De la universitat o que hi té relació: estudis universitaris.
  • Persona que estudia o ha estudiat a la universitat: viu en una residència per a universitaris.