Definicions Català

  • Que ocorre o que es fa després d'una altra cosa: la feina grossa ja està feta, ara només queden els treballs ulteriors. sin:  posterior