Definicions Català

  • Dispositiu òptic format per un tub proveït d'un sistema de lents, que serveix per observar, mesurar o fotografiar objectes distants: feien observacions amb una ullera de llarga vista.
  • ulleres  Conjunt de dos vidres, amb graduació òptica o sense, muntats en una armadura que se sosté al nas i a les orelles: sense les ulleres no puc llegir la lletra petita.
  • Conjunt de les dues peces circulars d'espart o de cuir que es posen davant els ulls dels cavalls o els muls que volten la sínia o l'era.
  • Pastís fet de pasta de full, de mida variable, que té una forma que recorda unes ulleres.
  • Taca blavosa que es fa al voltant dels ulls a causa d'una gran fatiga, l'insomni o una malaltia: que no has dormit? Fas unes ulleres!