Definicions Català

  • Cop que es dóna a una porta, amb la mà o amb alguna altra cosa, per demanar que obrin. sin:  truc
  • Fet de parlar amb algú per telèfon: fes-li una trucada i pregunta-li si ve al cinema. sin:  telefonada