Definicions Català

  • Conjunt de persones de l'exèrcit que no tenen comandament: el general va fer formar la tropa. sin:  milícia
  • Grup molt nombrós de persones aplegades.