Definicions Català

  • En el cristianisme, misteri de la unitat de Déu en tres persones distintes: el Pare, el Fill i l'Esperit Sant. S'escriu amb majúscula.