Definicions Català

  • Quantitat de diners que els ciutadans han de pagar periòdicament a l'estat o a un altre organisme per sostenir la despesa pública: els grans empresaris paguen uns tributs molt elevats. sin:  contribució,  impost