Definicions Català

  • Prendre o preferir una cosa d'entre d'altres. sin:  elegir,  escollir
  • Treure o separar les impureses d'una cosa per deixar-la ben neta: per triar la farina es pot fer servir un sedàs.