Definicions Català

  • Suspensió, per comú acord, d'una lluita o d'una guerra durant un temps determinat: els exèrcits combatents han anunciat una treva de quinze dies.
  • Interrupció, durant un període de temps determinat, d'una activitat, d'una feina, d'un sofriment o d'alguna altra cosa: donem-nos una treva, que estem molt cansats, i ja acabarem després.