Definicions Català

  • Part de dalt que cobreix i tanca una construcció o qualsevol espai o recinte. sin:  sostre