Definicions Català

  • Joc que consisteix a reconstruir una figura combinant de manera correcta unes determinades peces de forma plana, en cadascuna de les quals hi ha una part de la figura completa. sin:  puzle