Definicions Català

  • Activitat que es fa a fi d'aconseguir un resultat determinat i que requereix un esforç físic o mental.
  • Activitat o ofici que fa una persona per guanyar-se un salari: el seu treball és fer de paleta.
  • Obra escrita que fa una persona sobre un tema d'estudi determinat: ha fet un treball molt bo sobre la pintura renaixentista.
  • treballs  Sofriment, dolor o penalitats que experimenta una persona: durant la seva joventut va haver de passar molts treballs.