Definicions Català

  • Trasllat d'una planta, amb les seves arrels, del lloc on estava plantada a un altre lloc.
  • medicina Operació que consisteix a introduir en el cos d'una persona una part de teixit o un òrgan sans per substituir-ne d'altres que s'havien malmès: els trasplantaments de cor són operacions molt delicades.