Definicions Català

  • Canviar de lloc una persona o una cosa: he de traslladar els mobles al pis nou. sin:  moure,  mudar
  • Canviar una persona d'un càrrec o lloc de treball a un altre de la mateixa categoria o de categoria semblant.
  • Canviar o modificar l'hora o la data en què s'ha de celebrar un acte: han traslladat l'assemblea al proper dijous.