Definicions Català

  • Portar o traslladar persones o coses d'un lloc a un altre: aquest camió transporta taronges.