Definicions Català

  • Trasllat de persones o coses d'un lloc a un altre: els avions són un mitjà de transport aeri.