Definicions Català

  • Còpia d'un escrit traslladant-lo a un altre sistema d'escriptura.
  • Còpia d'un text en un altre lloc.